PROČ ZVOLIT KURZY AFM

DŮVĚRYHODNOST

AFM na vývoji a realizaci kurzu spolupracuje s nejpovolanějšími partnery a garanty, jejichž zástupci tvoří obornou radu kurzů – např. se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a dalšími.

AKTUÁLNOST

Témata a náplň kurzů jsou zvoleny tak, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům, regulacím a trendům v oboru.

PRAKTIČNOST

Kurzy a semináře jsou přímo šity na míru dané profesní skupině a vyučovanému tématu, poznatky z kurzu jsou aplikovatelné a nápomocné v praxi. Většina kurzů je ohodnocena kredity ČLK.

TRADICE A ZKUŠENOST

Lektoři kurzů jsou experti s dlouholetou zkušeností s reálným výkonem praxe v oblasti farmaceutické medicíny, kteří se často spolupodílejí na rozvoji oboru a mají s vedením kurzů několikaleté zkušenosti.