Výzvy 21. století v oblasti klinických hodnocení

 

Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny

ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv

 

25. listopadu 2020, Velká zasedací místnost SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

→ Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.

 

 

VĚDECKÝ VÝBOR

 

 • MUDr. Alice Němcová,
  ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL

 

 • Mgr. Leona Dostalíková,
  site Relationship and Excellence Partner, Pfizer

 

 • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
  přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a předseda Asociace farmaceutické medicíny

 

 • MUDr. Jiří Paseka,
  chief Medical Officer, GCP-Service International

 

 • MUDr. Tomáš Boráň,
  ředitel sekce registrací SÚKL

 

 

PROGRAM

 

8:00 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:30 Zahájení


Předseda AFM
Zástupce SÚKL
Zástupce vědeckého výboru

 

9:30 Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic 

(session in English, chairmen Tomáš Boráň, Jiří Paseka)


Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic – Regulatory Authority Perspective (Tomáš Boráň, Director of Marketing Authorization Section, State Institute for Drug Control Czech Rep.)


Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic – Industry Perspective (Speaker TBD)


Centralised, Statistical and Remote Monitoring of Clinical Trials (Andreas Beust, GCP-Service International Germany)

 

11:00 Přestávka

 

11:30 E-současnost a budoucnost klinických hodnocení: panelová diskuze 

(moderátor Alice Němcová)


Doc. MUDr. Regina Delmová, Ph.D.,
přednostka Farmakologického ústavu LF MU Brno, předsedkyně Executive Committee CZECRIN

Ing. Eva Falbrová,
ředitelka sekce klinických hodnocení, IQVIA RDS Czech Republic s.r.o.

MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.,
náměstek ředitele MOÚ pro vědu a výzkum, Klinika radiační onkologie MOÚ Brno

MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.,
lékařský náměstek FN HK

MUDr. Martin Rek,
head of Central Europe Clinical Study Unit, Head of Clinical Study Unit Czech Rep., sanofi-aventis s.r.o.

RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D.,
koordinační a projektový pracovník a koordinátor pracovní skupiny pro NLZP, Útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku, Fakultní nemocnice Ostrava

 

13:30 Oběd

 

14:30 Nábor pacientů: panelová diskuze 

(moderátor Leona Dostalíková)


Matěj Adam, MBA,
oncology leader, EMEA, IBM Watson Health

Nora Farkašová,
Sr. Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead, Pfizer

Jakub Malota, MBA,
koordinátor/Jednatel, CTCenter MaVe s.r.o

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D.,
vedoucí psychiatr, INEP

Mgr. Lucie Špatenková,
výkonná ředitelka, Clinical Trial Coordinator, CRC s.r.o.

 

16:30 Zakončení