VÝZVY 21. STOLETÍ V OBLASTI KLINICKÝCH HODNOCENí

 

Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv

Akce určená pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry, koordinátory a další pracovníky v oblasti klinických hodnocení.

Covid-19 přinesl do už tak dynamicky se rozvíjející oblasti klinických hodnocení další výzvy. Jak se s nimi farmaceutický průmysl a regulační autority vyrovnaly? Bude důsledkem vzestup jiných než on-site forem monitoringu a rychlejší přesun studií do e-prostoru? Jak v současné době zajistit rychlý nábor pacientů?

Přijďte diskutovat s odborníky!

 

 

TERMÍN A MÍSTO

 

23. září 2021 od 9 hod ZRUŠENO 

NOVÝ TERMÍN 6. října 2021 od 9 hod 

 

Velká zasedací místnost SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o poslední pokus setkat se a diskutovat osobně. Pokud by epidemiologická situace i v tento nový termín bránila osobnímu setkání, seminář s konečnou platností proběhne online formou.

 

VĚDECKÝ VÝBOR

 

 • MUDr. Alice Němcová,
  ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL

 

 • Mgr. Leona Dostalíková,
  site Relationship and Excellence Partner, Pfizer

 

 • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
  přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a předseda Asociace farmaceutické medicíny

 

 • MUDr. Jiří Paseka,
  chief Medical Officer, GCP-Service International

 

 • MUDr. Tomáš Boráň,
  ředitel sekce registrací SÚKL

 

 

PROGRAM 

8:00 – 9:00
REGISTRACE
 
9:00 – 9:30
ZAHÁJENÍ
Úvodní slovo předsedy AFM, zástupce SÚKL a zástupce vědeckého výboru

 
9:30 – 11:00
CLINICAL TRIALS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
session in English
chairmen Tomáš Boráň, Jiří Paseka

 

Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic – Regulatory Authority Perspective
Tomáš Boráň, Director of Marketing Authorization Section, State Institute for Drug Control Czech Republic

Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic – Industry Perspective (Speaker TBD)

Monitoring in times of social distancing: Centralized, statistical and remote monitoring of clinical trials
Andreas Beust, GCP-Service International Germany

 
11:00 – 11:30
PŘESTÁVKA
 
11:30 –13:30
E-SOUČASNOST A BUDOUCNOST KLINICKÝCH HODNOCENÍ: PANELOVÁ DISKUSE
(moderátor Alice Němcová)
 

Doc. MUDr. Regina Delmová, Ph.D.,
přednostka Farmakologického ústavu LF MU Brno, předsedkyně Executive Committee CZECRIN

Ing. Eva Falbrová,
ředitelka sekce klinických hodnocení, IQVIA RDS Czech Republic s.r.o.

MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.,
náměstek ředitele MOÚ pro vědu a výzkum, Klinika radiační onkologie MOÚ Brno

MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.,
lékařský náměstek FN HK

MUDr. Martin Rek,
head of Central Europe Clinical Study Unit, Head of Clinical Study Unit Czech Rep., sanofi-aventis s.r.o.

RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D.,
koordinační a projektový pracovník a koordinátor pracovní skupiny pro NLZP, Útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku, Fakultní nemocnice Ostrava

 

13:30 – 14:30
OBĚD
 
14:30 – 16:30
NÁBOR PACIENTŮ: PANELOVÁ DISKUZE
(moderuje Leona Dostalíková)


Matěj Adam, MBA,
oncology leader, EMEA, IBM Watson Health

Nora Farkašová,
Sr. Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead, Pfizer

Jakub Malota, MBA,
koordinátor/Jednatel, CTCenter MaVe s.r.o

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D.,
vedoucí psychiatr, INEP

Mgr. Lucie Špatenková,
výkonná ředitelka, Clinical Trial Coordinator, CRC s.r.o.

 
16:30
ZAKONČENÍ

 

Program ke stažení zde

 

CENA

5 900 Kč + 21% DPH 

Po registraci Vám bude vystavena zálohová faktura. Na základě úhrady zálohové faktury Vám zašleme daňový doklad a organizační informace.

Počet míst bude omezen.

Těšíme se na setkání.    

 

 

Registrace proveďte zde 

V případě, že přihlašujete více osob z jedné společnosti, není třeba vyplňovat registraci pro každého účastníka zvlášť. Pošlete nám prosím fakturační údaje a jmenný seznam účastníků na email info@farmed.cz.

 

!

!

!

!

!

!