KURZ FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY 2019

 

Pořádá Asociace farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK

Farmaceutická medicína zahrnuje mnoho různorodých oblastí, které na sebe ovšem velmi úzce navazují a navzájem se ovlivňují. Mít přehled o všech procesech, kterými lék za svůj „život" prochází, je klíčové nejen pro efektivní a kvalitní výkon své vlastní práce, ale také je předpokladem pro to být seriózním a vyhledávaným partnerem.

Kurz farmaceutické medicíny právě takový přehled nabízí.

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KURZU 

 

 • MUDr. Alice Němcová,
  ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL
 • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
  přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK, předseda AFM
 • MUDr. Jiří Urban, MBA,
  ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, místopředseda AFM
 • MUDr. Tomáš Boráň,
  ředitel sekce registrací SÚKL

 

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 

 • Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.
 • Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.
 • Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat širší rozhled v oblasti farmaceutického průmyslu.
 • Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice.
 • Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje.
 • Pro každého, kdo si chce doplnit přehled o určité oblasti farmaceutické medicíny, inspirovat se nebo navázat nové kontakty.

 

     

CO ŘÍKAJÍ O KURZU ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO VÝBORU?

 

MUDr. Alice Němcová,
ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL
Oblast farmaceutické medicíny se mění téměř ze dne na den. Kromě pokroku a změn, které přináší věda a moderní technologie, do hry výrazně vstupují evropské i národní regulace a další společensko-sociální vlivy. Bez neustálé aktualizace svých vlastních znalostí a celkového přehledu o jednotlivých oblastech farmaceutické medicíny se už nikdo, kdo chce být dobrým partnerem pro ostatní, neobejde. Tento kurz přináší kromě unikátního průřezu oborem skvělý návod pro aplikaci zásad dobré praxe, které jsou v rámci působení v regulovaném prostředí naprosto klíčové.

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK, předseda AFM
Smyslem naší práce je nejen nejnovější poznatky z farmakologie přinášet, učit a publikovat, ale také aplikovat. Proto je nutná dobrá a efektivní spolupráce s dalšími institucemi, partnery, průmyslem. Každý, kdo má dobrý přehled a rozumí všem souvislostem, se umí mimo jiné dobře ptát, tedy i nacházet správné odpovědi. Tím se stává tím správným hybatelem na cestě k rychlým a dlouhodobě funkčním řešením. Tento kurz přináší úroveň vzdělání, kterou považuji za velmi kvalitní stavební kámen orientace v oboru.

MUDr. Jiří Urban, MBA,
ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, místopředseda AFM
Procesy, které se odehrají na začátku příchodu léku na trh, mají výrazný vliv na jeho další životní cyklus. Dost dobře si nedovedu představit dobrý marketing, obchod ani další oblasti farmaceutického businessu bez znalosti procesů a souvislostí klinického vývoje, hodnocení a registrace. Dobří kandidáti se mnohdy hledají jako jehly v kupce sena. Tento kurz považuji za velkou konkurenční výhodu každého, kdo chce být v oblasti farmacie dlouhodobě úspěšný.

MUDr. TOMÁŠ BORÁŇ,
ředitel sekce registrací SÚKL
V oblasti registrací léčivých přípravků se s nejčastějšími chybami setkáváme ve smyslu nevhodně zvoleného právního základu žádosti o registraci a neúplností předkládané dokumentace. Méně zkušení držitelé rozhodnutí o registraci si také často nejsou vědomi poregistračních požadavků nebo rizika zániku registrace, pokud není léčivý přípravek uveden na trh (tzv. Sunset Clause). Neznalost může ve svém důsledku vest k prodloužení lhůty na posouzení dokumentace, v krajním případě však I zamítnutí žádosti o registraci nebo nutnost takovou žádost stáhnout. Kurz farmaceutické medicíny pomůže orientovat se v základních pravidlech registrace léčivých přípravků a přináší přehled různých typů žádosti o registraci a požadavky na dokumentaci pro tyto žádosti.