Asociace farmaceutické medicíny 

 

 • Farmaceutická medicína
  je obor, který se věnuje aspektům výzkumu a vývoje léčiv, jejich etické propagaci a bezpečnému používání. Jde o multidisciplinární obor, kde se prolíná chemie, farmakologie, farmakogenetika, statistika, právo, etika, farmakoekonomika a mnoho dalších disciplín.
 • Asociace farmaceutické medicíny
  (AFM) je profesní organizace sdružující pracovníky z oblasti výzkumu, vývoje, registrací a marketingu léčiv, odborníky zabývající se medicínskými informacemi, systémy hlášení nežádoucích účinků a dalšími oblastmi souvisejícími s léčivými přípravky.
 • Cílem AFM
  je kultivace oblasti farmaceutické medicíny prostřednictvím zvyšování profesionality zainteresovaných týmů, hledání konsenzu v rámci aktuálních i dlouhodobých oborových témat, informační podpora a partnerství subjektům a institucím, kterých se oblast farmaceutické medicíny přímo i nepřímo dotýká.
 • Nástrojem AFM
  ke splnění cílů je především nabídka kvalitních možností vzdělávání, které cíleně reagují na aktuální a stále se zvyšující požadavky na znalosti, dovednosti a profesionalitu týmů, které se „životem" léků v rámci své profese zabývají a dále pak poskytování konzultací od členů asociace nebo spolupracujících expertů s dlouholetými zkušenostmi v oboru. 
 • Život AFM
  je různorodý. Odehrává se na pravidelných pracovních setkáních, vzdělávacích kurzech, na odborných i společenských akcích, online i tváří v tvář. Tvoříme, monitorujeme, analyzujeme a sdílíme. Podstatou procesů AFM je vytvořit platformu pro flexibilní spolupráci a komunikaci s našimi členy, partnery i veřejností.
 • Mezinárodní spolupráce
  Asociace farmaceutické medicíny byla v červnu 2019 přijata mezi členy IFAPP (International Federation of Pharmaceutical Physicians and Pharmaceutical Medicine). Prostřednictvím této platformy sdílíme naše zkušenosti a čerpáme cenné informace pro další edukaci v rámci oboru farmaceutické medicíny v ČR.
   

Slovo předsedy

„Vývoj, klinické hodnocení, registrace, monitoring, klinické a etické aspekty, exekuce... Obor farmaceutické medicíny je velmi široký a zahrnuje mnoho disciplín a úhlů pohledu. Ale jedno mají všechny společné – esenciální potřebu kompetence, profesionality a orientace v prostředí. To jsou hodnoty, které nejenže podporují výkon praxe těch, kteří pracují v oblasti farmaceutické medicíny, ale jejichž absence může výrazně ohrozit práci celých týmů.

Cílem Asociace farmaceutické medicíny je podpořit správný výkon praxe profesionálů v oboru farmaceutické medicíny, tak aby výsledky jejich práce byly vždy v nejlepším zájmu pacientů a celé veřejnosti."

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., předseda AFM
a MUDr. Jiří Urban, MBA, místopředseda AFM

 Odebírejte novinky